logo

Raftic fordeler

  • Full oversikt over bilparken
  • Raskere responstid
  • Mindre administrering
  • Billigere forsikring
  • Lavere drivkostkostnader
  • Sparer miljøet
  • Færre klager
kontakt@raftic.no
(+47) 901 25 413
(+47) 908 47 456
 

Sarpsborg kommune

Raftic > Kundehistorier  > Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune

Gjennom Raftic© har vi full oversikt over hvor den enkelte bil befinner seg, sier Idar Hollsten, leder for Team verksted, transport og vaskeri i Sarpsborg kommune.

• Full oversikt over bilparken
• Raskere responstid
• Mindre administrering
• Billigere forsikring
• Lavere drivkostkostnader
• Sparer miljøet
• Færre klager

– Sparer tid, penger og miljøet med Raftic©

– Vi har fått en langt mer effektiv hverdag etter at vi tok i bruk Raftic©. Nå har vi full oversikt over kjøretøyparken, sier Idar Hollsten, leder for Team verksted, transport og vaskeri i Sarpsborg kommune.

– Flåtestyringen bidrar til langt mer effektiv kjøring ved at vi nå kan planlegge nye oppdrag ut fra når det er ledig kapasitet og at det skrives automatisk kjørebok. Vi unngår dermed unødvendig kjøring, som utgjør en betydelig økonomisk og miljømessig gevinst, påpeker han. Systemet fanger også opp og varsler når det er tid for EU-kontroll og servicer, dekkskifte etc.

Sarpsborg kommune vant pris

Kommunen mottok nylig Klima Østfold-prisen 2018 for sitt miljøfokus på kjøretøyparken, både gjennom omstilling til nye og brukte elbiler og effektiv flåtestyring. En pris Idar er stolt over, og som han deler æren for med sine dyktige kolleger og fremtidsrettede ledere.

500 biler

Hollsten disponerer rundt 380 av kommunens totalt 500 biler, de fleste i daglig drift med kjøring etter bestiller-utfører-modellen. Det er

– Det toppet seg da en av minibussene ”forsvant” og vi måtte be politiet om hjelp til å finne den.

mange kjøretøy å holde oversikt over! Slik startet tanken på å investere i et webbasert system som til enhver tid kunne gi oss oversikten over hvor bilene befant seg.

Vi er tilbake i 2012, og Idar begynte å lage en spesifikasjon over hvilke funksjoner han ønsket å integrere i systemet, og sendt det ut på anbud i henhold til kommunens innkjøpskriterier.

– Mange lastet ned anbudsdokumentene, men få la inn anbud. Og det var bare Fibreworks Consulting som kunne levere det vi etterspurte, forteller Hollsten.

Dermed startet et tett og godt samarbeid partene imellom for å skreddersy en moderne og fleksibel løsning for flåtestyring, ordre- og oppgavestyring og fakturering av utført oppdrag.

I 2013 ble det utviklet prototype og igangsatt pilotdrift, og i mai 2016 ble systemet rullet ut og satt i drift på om lag 100 biler.

En god investering

Hollsten er ikke i tvil om at dette har vært en riktig og fornuftig investering for kommunen.

– I sum frigjør vi masse tid og ressurser på administrering av bilparken. Dessuten har vi fått redusert forsikringspremien med over 1000 kroner årlig per bil, vi bruker mindre drivstoff enn tidigere etc. Vi er svært fornøyde, konkluderer han.

Med Raftic© installert i bilene blir administreringen av bilparken mye enklere ved at det genereres automatisk kjørebok, fakturaer, kjøreordrer,  kjøretøyrapporter etc. – Vi har fått en helt ny hverdag etter at vi tok i bruk systemet, sier Idar.