logo

Raftic fordeler

  • Full oversikt over bilparken
  • Raskere responstid
  • Mindre administrering
  • Billigere forsikring
  • Lavere drivkostkostnader
  • Sparer miljøet
  • Færre klager
kontakt@raftic.no
(+47) 901 25 413
(+47) 908 47 456
 

Om Raftic

Hva er Raftic?
Raftic > Om Raftic

Ofte stilte spørsmål om Raftic

Raftic kan hjelpe deg med å skape mer effektive transporttjenester

Hva skiller Raftic fra andre flåtestyringssystemer?

Raftic er utviklet fra bunnen av for å gjøre mer enn bare å være en elektronisk kjørebok eller å vise en bil sin posisjon på et kart. Kraftige verktøy for å planlegge, overvåke, analysere og rapportere om all aktivitet i flåten lar deg og virksomheten din produsere mer effektive transporttjenester til en lavere kostnad.

Hvem passer Raftic for?

Raftic er opprinnelig utviklet for kommunesektoren, men alle virksomheter som er avhengige av effektiv produksjon av transporttjenester vil kunne spare kostnader ved å ta i bruk Raftic.

Hva slags utstyr må installeres i bilene?

Raftic fanger data fra GPS-sendere som er montert i kjøretøyene i bilparken. Raftic har støtte for GPS-sendere fra flere av de største produsentene i dag. I tillegg tilbyr Raftic apper til smarttelefoner, som kan brukes av for eksempel innleid personale eller midlertidige biler.

Hva brukes mobilapplikasjonen til?

I tillegg til å ta i bruk GPS-sensoren for å rapportere om kjøretøyets posisjon tilbake til Raftic, kan mobilappene brukes av sjåførene til å kvittere for utført kjøreoppdrag. Det gir deg muligheten til å se nøyaktig hvor og når oppdraget ble utført, og samtidig muligheten til å fortløpende sende nye kjøreordre fra Raftic. Appen viser også den enkelte sjåførs kjøreoppdrag hver dag.

Hvilke systemer kan Raftic integreres med?

Raftic lar seg integrere med en rekke forskjellige systemer, alt etter behov og ønsker. For systemer ut over Visma Business tilbyr vi skreddersydde integrasjonsløsninger, slik at din virksomhet kan hente ut de dataene dere trenger. Det sparer manuelt arbeid og reduserer risikoen for feil.

Kan Raftic brukes som digital kjørebok?

Ja! Raftic har full støtte for loggføring av tidsbruk, kjørte kilometer og mulighet for sjåfører til å veksle mellom kjøreoppdrag i arbeidstiden eller privatkjøring.

Bedre for miljøet

En effektiv flåte leverer transporttjenester til avtalt tid og kostnad. Men for stadig flere bestillere handler også gode transporttjenester om et sunt forhold til miljøet.

Selv om hovedfokuset til Raftic handler om planlegging, monitorering, analyse og rapportering av en rekke forskjellige transport- og kjøreoppdrag, er også hensynet til klimaet ivaretatt systemet. Mer effektive kjøreruter og bedre koordinering av oppdragene reduserer antall kjørte kilometer, og dermed også utslippet av klimagassser. Med Raftic får du også muligheten til å hente ut nøkkeldata om hvor store utslipp transportproduksjonen skaper, fra hele flåten sett under ett og ned til det enkelte kjøretøy på en enkelt rute.

Veien til forbedring går gjennom kunnskap, og Raftic handler i bunn og grunn om å få nyttige data man kan treffe beslutninger på grunnlag av. Det skaper lønnsomme transporttjenester for deg som leverandør og dine oppdragsgivere, men det er også en gevinst: Mer klimavennlig kjøring som kommer oss alle til gode.

Utvikling

Utviklet av Fibreworks i samarbeid med Sarpsborg kommune.

Målsetting var å etablere en moderne og fleksibel løsning for å ivareta en oversiktlig og effektiv utførelse av ordrer, oppgaver og forvaltning av den kommunale kjøretøyparken.

Personvern

Formålet har vært å lage et system som skal være et hjelpemiddel for de ansatte og kommunen. Systemet skal ikke overvåke de ansatte. Systemet sporer kun kjøretøyet og ikke ansatte. Systemet innhenter ikke informasjon om G-krefter i svinger, akselerasjon eller oppbremsinger. Det lages ikke kjøreprofil på ansatte.

Funksjonalitet

Systemet er web basert. Rollebasert system. Systemet kan bruke kart fra valgfri kartleverandør (Google, Bing, Statens kartverk, Open Streetmap, etc). Kommunikasjon er kryptert. Kjøretøyrapporter og faktureringsrapporter. Fakturering med kobling mot Visma.

Fordeler

Oversikt og planlegging av kjøretoy, personale, oppdrag / oppgaver og underleverandører. Bedre kontroll og tjenesteregularitet av automatisk kjørebok, dokumentert kjørelengde, dokumentert frammøtetidspunkt, dokumentert varighet for oppdrag, kontroll med underleverandører og kontroll med kostnader. Optimalisere ressursbruk med effektiv mannskapsdisponering, automatisering av manuelle arbeidsoppgaver, redusert responstid på hasteoppdrag og redusert tidsbruk på administrative oppgaver.